E – radio
TVΔικτυακή τηλεόραση και ραδιόφωνο
Επιλέξτε από την λίστα ραδιοφωνικούς σταθμούς

Ιού 19 
 
 
Του Πατρός Θεοφάνους Ιωαννίδη
 
Η Συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου που πραγματοποιήθηκε από τις 24 Δεκεμβρίου 1923 έως τις 2 Ιανουαρίου 1924. Με την Πρώτη Συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου στο Συνοδικό Μέγαρο η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος πραγματοποίησε οχτώ Συνεδριάσεις. 
Στην Εναρκτήρια Συνεδρίαση παρέστησαν ο Αρχηγός της Επανάστασης Νικόλαος Πλαστήρας, ο Πρωθυπουργός Στυλιανός Γονατάς και ο Υπουργός Εκκλησιαστικών Α. Στρατηγόπουλος και απηύθυναν λόγους προς τους Ιεράρχες [1]. 
Ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών  κ. Χρυσόστομος Α΄ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την Κατάργηση της Νομοθεσίας του 1852 και την Ανάθεση της Διοίκησης της Εκκλησίας στη Σύνοδο της Ιεραρχίας. 
Κατόπιν αναγνώστηκαν και συζητήθηκαν τα άρθρα 1-2 της 35422/1923 μετά την Απόφαση της Επανάστασης.

 
Μετέπειτα συντάχτηκε και Ψηφίστηκε ο Κανονισμός των Συνεδριάσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
 
Στην πρώτη Συνεδρίαση της  την απασχόλησαν τα εξής θέματα:
 

α) Το Σχέδιο του Καταστατικού Χάρτη, 1-2 άρθρα.
 
β) Σχέδιο του Καταστατικού Νόμου. Τίτλος Β΄ άρθρα 21-24, «Περί Εκλογής Αρχιερέων».
 
γ) Σχέδιο Καταστατικού Νόμου άρθρο 25, «Τα περί Εκλογής Αρχιεπισκόπου»
 
δ) Συζητήθηκαν τα άρθρα 26-27 του Σχεδίου Καταστατικού Νόμου [2].
 
 
Στις 25 Δεκεμβρίου διεξήχθη η δεύτερη Συνεδρίαση και συζητήθηκαν τα εξής:

α) Τα άρθρα 58-83 του Σχεδίου Καταστατικού Νόμου.
β) Όσα σχετίζονται με τη Μνημόνευση του Αρχιεπισκόπου αντί της Ιεράς Συνόδου.γ) Το θέμα των Ανεπαρκών Αρχιερέων.
δ) Όσα σχετίζονται με τις Αποφάσεις των Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων.
ε) Το θέμα του Θείου Κηρύγματος.
στ) Η Ίδρυση Θεολογικού Οικοτροφείου.
ζ) Η αλλαγή του Ημερολογίου.

Για το λόγο αυτό, καταρτίστηκε Επιτροπή, η οποία μετέβη στις Πολιτικές Αρχές για να ζητήσει την ψήφιση του Διατάγματος για τη Διοίκηση της Εκκλησίας.
Ακολούθησαν άλλες τρεις Συνεδριάσεις, από τις 26 Δεκεμβρίου 1923 έως τις 28 Δεκεμβρίου 1923, οι οποίες ασχολήθηκαν με το ζήτημα της Αδελφότητος Θεολόγων «η Ζωή» [3].
Στις 31 Δεκεμβρίου 1923 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 387 τχ. Α΄/31.12.1923 ο νέος Καταστατικός Νόμος. Κατόπιν συζητήσεως στην έβδομη Συνεδρίαση της Ιεραρχίας αποφασίστηκε η Έκδοση Εγκυκλίου προς τον Ελληνικό λαό (αριθμ. Πρωτ. 36/1.1.1924) [4].
Στις 2 Ιανουαρίου 1924 διεξήχθη η όγδοη και τελευταία Συνεδρία της Ιεραρχίας. Τότε, ύστερα από πρόταση του Μητροπολίτου Λαρίσης  κ. Αρσενίου αποφασίστηκε να εκφράσει η Ιεραρχία την ευγνωμοσύνη της προς την Κυβέρνηση, επειδή επέτρεψε τη Σύγκληση του Σώματος των Ιεραρχών αποκαθιστώντας τα Εκκλησιαστικά πράγματα με την Ανάθεση της Διακυβέρνησης της Εκκλησίας στην ολομέλεια της Ιεραρχίας [5].

Σύμφωνα με το Νέο Καταστατικό Χάρτη:

α) Ανώτατη Εκκλησιαστική Αρχή της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι η Σύνοδος όλων των Αρχιερέων του Παλαιού Βασιλείου της Ελλάδος. Η Σύνοδος φέρει το όνομα Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ιεραρχικό Συνοδικό σύστημα Διοικήσεως της Εκκλησίας) με Πρόεδρο τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών (άρθρο 2) [6].
 
β) Η Σύνοδος της Ιεραρχίας ως Ανωτάτη Συλλογική Αρχή και αυθεντία της Εκκλησίας θα συνέρχεται μια φορά το χρόνο, για ένα μήνα, σε Τακτική Συνεδρία την 1η Οκτωβρίου. Σε έκτακτη Συνεδρία θα συνέρχεται εφόσον ανακύπτει κάποιο σοβαρό θέμα, που απαιτεί διάσκεψη των Ιεραρχών (άρθρο 3).
 
γ) Ο Βασιλικός Επίτροπος συμμετέχει στις Συνεδριάσεις της Ιεραρχίας χωρίς Ψήφο. Ακόμη και αν δεν συμμετέχει, οι Αποφάσεις της Ιεραρχίας είναι έγκυρες, με την προϋπόθεση ότι έχει κληθεί να συμμετάσχει στη Συνεδρίαση (άρθρο 4-6).
 
δ) Η Ιερά Σύνοδος δικαιούται να εκδίδει Αποφάσεις που αναφέρονται σε θέματα Πίστεως, Λατρείας, Εκκλησιαστικής Πειθαρχίας, Οργάνωσης της Εσωτερικής Διοίκησης και Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Οι Διατάξεις αυτές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους Ιερούς Κανόνες και τους Νόμους του Κράτους (άρθρο 10).
 
ε) Ο Αρχιεπίσκοπος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει Αποφάσεις για σοβαρά ζητήματα όχι Διοικητικής φύσεως- εξ’ ονόματος της Ιεράς Συνόδου, ακόμα και όταν αυτή δε Συνεδριάζει. Υποχρεούται όμως να την ενημερώνει στην Προσεχή Τακτική Συνεδρίασή της (άρθρο 15).
 
στ) Τα θέματα περί Εκλογής Αρχιερέων, Μεταθέσεων Αρχιερέων, προσόντα Εκλογίμων προς Αρχιερατεία, λόγους Αποχώρησης Αρχιερέων από τις Μητροπόλεις τους και τρόπο Διενέργειας των Εκλογής  Αρχιερέων (άρθρα 17-42).
 
Επιπλέον, επήλθαν βελτιώσεις και στις Διατάξεις για την Εκκλησιαστική Δικαιοσύνη με την Ίδρυση πέντε Δευτεροβάθμιων Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων (άρθρα 43-65).
 
 
 
_______________________________________________

 
[1]  Βλ. Τσαγκάρη Αγγελικής, Η ιστορία ό.π., σ. 279.
 
[2]  Βλ. Θεοδωρίδη Ιωάννη, Συμπλοκή ό.π., σ. 186.
 
[3] Βλ. Πρακτικά Συνόδου Ιεραρχίας Περίοδος Β΄ Συνεδριάσεις Γ΄, Δ΄ και Ε΄ σσ. 71-88, 89-112 και 113-137.  Θεοδωρίδη Ιωάννη, Συμπλοκή ό.π., σ. 184.
 
[4] Βλ. Αγγελόπουλου Αθ., Η ιστορία των Δομών Διοικήσεως σ. 53. Κονιδάρη Γερ. Εκκλησιαστική Ιστορία τ. Β΄, σ. 267. Κονιδάρη Γερ., Επίτομος Εκκλησιαστική ιστορία ό.π., σ. 389. Κονιδάρη Γερ. Σταθμοί Εκκλησιαστικής Πολιτικής, σσ. 28, 81. Κονιδάρη Γερ., Συμβολή εις την Εισαγωγήν της Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Ελλάδος, σ. 53 υποσημ. 1. Θεοδωρίδη Ιω., Συμπλοκή ό.π., σ. 187-188.
 
[5] Βλ. Πρακτικά Συνόδου Ιεραρχίας Περίοδος Β΄ Συνεδρίαση Η΄ σς. 154-159. Θεοδωρίδη Ιω., Συμπλοκή ό.π., σ. 189.
 
[6] Το Κείμενο του Καταστατικού Χάρτη βλ.  Τζωρτζάτου Β., Η Καταστατική, ό.π., σσ. 124- 156. 
 


το όνομα σου*

διεύθυνση email*

σχόλια*
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ετικέτες HTML:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Κωδικός επικύρωσης*
 
σχόλιο σημείωσηΟι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Ουράνιες Σκέψεις

Πρόσφατες δημοσιεύσειςΑναζήτησηΑΡΧΕΙΟΘΕΜΑΤΑ

Αρθρα

Ορθόδοξοι προορισμοίΔιαφημίσεις