E – radio
TVΔικτυακή τηλεόραση και ραδιόφωνο
Επιλέξτε από την λίστα ραδιοφωνικούς σταθμούς

Αύγ 19 
Αποτέλεσμα εικόνας για Μητρόπολη φλωρινας
 
 Φλώρινα 16.8.2017

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
 Μετὰ πολλοῦ πόνου καὶ θλίψεως Ανακοινώνουμε στὸ πλήρωμα τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ ἰδιαίτερα τῆς Ἐπαρχίας Ἑορδαίας τὰ διατρέξαντα κατὰ τὴν Πανήγυρι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου 25 - 26.7.2017.
Ἐπειδὴ ἀπὸ καιροῦ οἱ λειτουργοῦντες ἱερομόναχοι τῆς Μονῆς προέβησαν στὴν λεγόμενη «ἀποτείχισι», δηλαδὴ διέκοψαν τὴν μνημόνευσι τοῦ ὀνόματος τοῦ ἐπισκόπου των στὴν λειτουργία, ὅπως εἶναι ἡ ἀπὸ αἰώνων κανονικὴ τάξι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, γι αὐτὸ καὶ ἀντικαταστάθηκε ὁ διορισμένος Ἡγούμενος Αρχιμανδρίτης  π. Μάξιμος Καραβᾶς καὶ τὸ περὶ αὐτὸν Ἡγουμενοσυμβούλιο μὲ Διορισμένη Προσωρινὴ Διαχειριστικὴ Ἐπιτροπή.
Αὐτὴ ἡ Ἐπιτροπὴ μὲ ἐντολὴ τοῦ Μητροπολίτου καὶ συμφώνου γνώμης τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετέβη τὴν 25.7.2017 καὶ ὥρα 7μ.μ. γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ τέλεσι τοῦ Πανηγυρικοῦ Εσπερινοῦ. Ἐκεῖ πλέον συνέβησαν ἀπὸ μέρους τοῦ ὄντως ἠρέμου πρώην Ἡγουμένου καὶ τῶν ἐξάλλων Προσκυνητῶν, ἰδίως τῶν εἰδικῶς Εκπαιδευμένων Λαρισαίων, ὅλα τὰ ἐκκλησιαστικῶς ἀπαράδεκτα.
Ἀντιστάθηκαν μετ’ ὀργῆς τὴν Εἴσοδο στὴν Μονὴ τῶν ἐντεταλμένων ἱερέων, πολὺ δὲ περισσότερο τὴν Συμμετοχή των στὸν Ἑσπερινὸ καὶ τὴν αὐριανὴ λειτουργία. Κατὰ κόρον ἀκούσθηκαν οἱ φράσεις «εἶσθε οἰκουμενιστές - αἱρετικοὶ» καὶ τὸ «ἐσεῖς» καὶ τὸ «ἐμεῖς». Βεβαίως τοῦτα δὲν εἶναι ἁπλᾶ λόγια ἀλλὰ εἶναι ΑΡΧΟΜΕΝΟ ΣΧΙΣΜΑ!
ΣΤΟ σημεῖο αὐτὸ ρωτοῦμε τοὺς Ἱερομονάχους καὶ τοὺς ἀντιδρῶντες.
Εἶναι, λέτε, «οἰκουμενιστὴς - αἱρετικὸς» ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης  κ. Θεόκλητος Μνημονεύοντας τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο.
Μὲ τὴν ἴδια λογικὴ θὰ μπορούσατε νὰ κατηγορήσετε καὶ τὸν Μακαριστὸ π. Αὐγουστῖνο ὡς «οἰκουμενιστὴ - αἱρετικὸ», ἐπειδὴ Μνημόνευε ὡς ἀρχή του τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ἡ ὁποία Μνημόνευε τὸν Πατριάρχη Ἀθηναγόρα.
Ἐσεῖς πλέον εἶσθε ἐντελῶς «ἄναρχοι καὶ ἀκέφαλοι».
ΜΕΤΑ λοιπὸν ἀπὸ τὴν θλιβερὴ αὐτὴ εἰκόνα ρωτοῦμε τὸν πρώην Ἡγούμενο Αρχιμανδρίτη   π. Μάξιμο Καραβᾶ, ὅπως καὶ τοὺς φωνασκοῦντες ἄνδρες καὶ γυναῖκες.
 
 
Αὐτὸ ποὺ συνέβη ἦταν ἕνα ξέσπασμα ἀγανακτήσεως καὶ στιγμιαῖο γεγονὸς ἢ θὰ ἔχη συνέχεια καὶ μὲ ποιὲς διαστάσεις;
 
 
Δηλαδή, ὅσοι ἐκ Πτολεμαΐδος φωνασκοῦσαν καὶ ἀπέτρεψαν τὴν συμμετοχὴ τῶν ἐντεταλμένων Ιερέων αὔριο ποὺ θὰ ἔχουν τὴν Βάπτισι ἑνὸς παιδιοῦ τους, ἤ ἐγγονοῦ τους, ἤ ἕνα Γάμο, ἢ μία Κηδεία μέλους τῆς οἰκογενείας τους ἢ Μνημόσυνο καὶ Τρισάγιο θὰ μεταβοῦν στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου, γιὰ νὰ τὰ τελέσουν ὅλα αὐτά;
 
 
Ποιὰ συνέπεια καὶ συνέχεια θὰ ἔχουν τὰ λόγια τους στὴν Εκκλησιαστικὴ πρᾶξι;
ΤΟ τραγικώτερο ἐπηκολούθησε μὲ τὴν ὁμιλία τοῦ π. Ἰγνατίου στὸ τέλος τοῦ Εσπερινοῦ ἀναλύοντας τὸ ἐμπρηστικὸ ΚΑΛΕΣΜΑ.
Ὀνόμασε ἀπερίφραστα «οἰκουμενιστὴ = αἱρετικὸ» τὸν Μητροπολίτη κ. Θεόκλητο καὶ τὴν Μητρόπολη Φλωρίνης!
ΚΑΤΑ τὴν ἡμέρα τῆς Εορτῆς ἔγινε ἡ ἀποθέωσι τῆς μέθης τους, ἀφοῦ συλλειτούργησε ὁ π. Ἰγνάτιος Καλαϊτζόπουλος καὶ ὁ Αρχιμανδρίτης  π. Παΐσιος Παπαδόπουλος, μὲ τὸν ΚΑΘΗΡΗΜΕΝΟ ἀπὸ χρόνια κύριον Ε. Τρικαμηνᾶ καὶ τὸν ἄνευ Αδείας τοῦ Ἐπισκόπου του καὶ τοῦ Μητροπολίτου μας ἀρχιμανδρίτου  π. Μόδεστου Διασάκη Κληρικὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας.
Βλέπουμε ὅτι συντάσσονται πλέον καινούργιες Ἐκκλησιολογίες καὶ Ἐκκλησιαστικὰ Δίκαια! (Μιὰ ὅμως καὶ ὀνομάζονται Καντιωτικοί, τοὺς ἀναφέρουμε ἕνα παλιὸ γεγονός, γιὰ νὰ καθρεφτισθοῦν.
Ὁ Γέρων π. Αὐγουστῖνος πρὶν 35 χρόνια δὲν ἐπέτρεψε νὰ Λειτουργήση λαμπρὸς Κληρικὸς ἄρτι ἐλθὼν ἀπὸ τὴν Αὐστραλία, ἐπειδὴ ἦταν σὲ ἐξέλιξι οἱ Ανακρίσεις του. «Παιδάκι μου, τοῦ εἶπε, ὁ Αὐστραλίας σὲ ἔχει ὑπόδικο.
Νὰ τελειώσουν ὅλα καὶ ὕστερα νὰ ἔλθης!»).
Ἔτσι ἔπραττε ὁ Γέρων, ὦ ὄψιμοι Καντιωτίζοντες!
Ἀναλογισθῆτε, ἀγαπητοί μας, «Αγωνιζόμενοι» ὅλα τὰ ἀνωτέρω καὶ συνέλθετε ἀπὸ τὴν πρόσκαιρο μέθη ἑνὸς ἀγῶνος μὲ ἀπρόβλεπτες ἀλλὰ ἀναμενόμενες διαστάσεις, ποὺ μόνο ζημία θὰ προκαλέσουν στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ σκανδαλισμὸ σὲ ψυχές.
Τὰ γεγονότα μας ὅμως ἔχουν καὶ συνέχεια.
Τὴν Κυριακὴ 30 Ἰουλίου στὶς 7 π.μ. μὲ ἐντολὴ τοῦ Μητροπολίτου μετέβη στὴν Μονὴ ὁ Πρωτοσύγκελλος Αρχιμανδρίτης  π. Νικηφόρος.
Συνάντησε τὸν π. Μάξιμο νὰ φρουρῆ τὴν Εἴσοδο τῆς Μονῆς.
Πάλι συνομίλησαν μὲ ἠρεμία καὶ σταθερὰ βέβαια τοῦ εἶπε νὰ μὴν εἰσέλθη.
Βεβαίως πίσω ἀπὸ τὴν ἑπόμενη ἀμπαρόπορτα ἦσαν καὶ ἄλλα πρόσωπα, ὡς δεύτερο χαράκωμα.
Πόση βία τάχα θὰ μποροῦσε νὰ ἀσκήση ἕνας ἄνθρωπος καὶ ἰδιαίτερα αὐτὸς ποὺ ἦταν!
Ὁ π. Νικηφόρος μὲ τὸν π. Μάξιμο συνεννοήθηκαν νὰ συναντηθοῦν τὴν Τρίτη 1 Αὐγούστου 2017, γιὰ νὰ γίνει παράδοση καὶ παραλαβή.
Ἂν οἱ ἐφημέριοί μας, ὅταν παραδίνουν ἕναν ναὸ ποὺ τὸν ἔχτισαν ἐκ θεμελίων, ἔκαμναν ὅλες αὐτὲς τὶς τσιριτζάντζουλες ποὺ κάμνουν Ηγούμενοι, Αρχιμανδρίτες, Ιερομόναχοι καὶ Μοναχοὶ θὰ εἶχαν ἄσχημο μπλέξιμο.
Εἶναι κρῖμα ὅλα αὐτὰ ποὺ διαδραματίζονται τὶς μέρες αὐτές στὴν ἱστορικὴ Ἱερά Μονή Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου.
Ἔγινε μία Εκκλησιαστικὴ ἀταξία, ἡ ὁποία ἔπρεπε νὰ τακτοποιηθῆ.
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις σαὐτὴν τὴν διένεξι δὲν προσῆλθε ἐπιθετικά, οὔτε μὲ Δικαστικοὺς καὶ γιαὐτὸ οἱ λεονταρισμοὶ τῶν ἡμερῶν ἦσαν ἀχρείαστοι.
Ὁ π.Μάξιμος τὴν Κυριακὴ τὸ πρωΐ δήλωσε στὸν Πρωτοσύγκελλο ὅτι «τὴν Τρίτη θὰ σοῦ τὰ παραδώσω ὅλα μὲ εὐγένεια».
Κι ἐνῶ δήλωσε αὐτὸ τὴν Δευτέρα τὸν τηλεφώνησε, ὅτι θὰ γίνουν χειρότερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔγιναν κατὰ τὸν Ἑσπερινό.
Ὁ π. Νικηφόρος καὶ πάλι ὑποχώρησε ζητώντας πότε θὰ γίνει ἡ παράδοση καὶ ὁ π. Μάξιμος εἶπε, ὅτι θὰ τοῦ τηλεφωνήσει ὁ ἴδιος.
Αὐτὸ λέγεται τέλεια τακτικὴ ἀγῶνος ἀπὸ τὸ Συμβούλιο τοῦ ΑΓΩΝΟΣ!
Μέθοδος παρελκυστική, ὥστε ὁ μὲν νὰ κερδίσει ἔδαφος, ὁ δὲ «ἐχθρὸς» νὰ πέσει στὸ χαντάκι. ΕΥΓΕ!
Τὴν ἴδια ὥρα ὅμως ποὺ γίνονται οἱ ἁπλὲς καὶ Κανονικὲς κινήσεις τῆς Μητροπόλεως μὲ ἕνα ἁπλὸ ἔγγραφο, ὅπως γίνονταν καὶ στὸ παρελθὸν ἐπὶ π. Αὐγουστίνου οἱ παραδόσεις και παραλαβὲς τοῦ Μοναστηριοῦ, ἢ μὲ τέσσερις ἱερεῖς, ἢ χειρότερα μὲ ἕναν ἱερέα, τὸ Διευθυντήριο Ἀγῶνος τῆς Μονῆς ἦταν ἄριστα προετοιμασμένο.
Εἶχαν ἑτοιμάσει πολυσέλιδη ΜΗΝΥΣΙ κατὰ τοῦ Μητροπολίτου, προτοῦ γίνει τὸ παραμικρό, μὲ ἡμερομηνία 24.7.2017 ὑπογραφόμενο ἀπὸ τὸν Γέροντα  π. Μάξιμο, τὸ ὁποῖο παραδόθηκε ἀπὸ Δικαστικὸ Υπάλληλο στὸν Μητροπολίτη τὴν Δευτέρα 31 Ἰουλίου 2017 O tempora, o mores!
Ἐπὶ τέλους εἴδαμε καὶ τέτοια μήνυσι!

Ἀγαπητοί μας.

Ἐπειδὴ ὡς Ἱερὰ Μητρόπολι κάναμε ὑπομονὴ ἐπὶ πολλὴν καιρό, γράφοντας πατρικὲς Επιστολὲς ἢ συναντώντας τους στὴν Ἱερά Μονὴ μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ συνέλθουν ἀπὸ τὴν κανονικὴ ἀταξία τους οἱ Ἱερομόναχοι τῆς Ιεράς Μονής Ἁγίας Παρασκευῆς, καὶ ἐπειδὴ δὲν προῆλθε πρόοδος, ἀλλὰ ἔγιναν ἀκόμη χειρότερα γιαὐτὸ σήμερα προβαίνουμε μετὰ ἀπὸ τόσες μέρες στὴν Δημοσίευση ὅλων τῶν γεγονότων, γιὰ νὰ πληροφορηθῆτε ὅλοι τὴν πᾶσαν ἀλήθεια.
Ἴσως, ἂν χρειασθῆ, θὰ Δημοσιεύσουμε καὶ τὶς Επιστολές μας, γιὰ νὰ δείτε πῶς συμπεριφερθήκαμε.
ΤΕΛΟΣ εὐχόμαστε νὰ ἀναλογισθοῦν τὴν εὐθύνη τους σὲ μάκρος χρόνου οἱ κατασκευαστὲς τοῦ ἀρχόμενου Σχίσματος…
 
 


το όνομα σου*

διεύθυνση email*

σχόλια*
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ετικέτες HTML:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Κωδικός επικύρωσης*
 
σχόλιο σημείωσηΟι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Ουράνιες Σκέψεις

Πρόσφατες δημοσιεύσειςΑναζήτησηΑΡΧΕΙΟΘΕΜΑΤΑ

Αρθρα

Ορθόδοξοι προορισμοίΔιαφημίσεις