E – radio
TVΔικτυακή τηλεόραση και ραδιόφωνο
Επιλέξτε από την λίστα ραδιοφωνικούς σταθμούς

Αύγ 23 
 
 
Του πατρός Θεοφάνους  Ιωαννίδη
 

Μετά την Εκλογή του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών  κ. Χρυσάνθου δημοσιεύθηκε ο νέος «Καταστατικός Νόμος της Εκκλησίας της Ελλάδος», όπου συμπεριλήφθηκαν νέες Διατάξεις. 
Ο Νέος Νόμος δημοσιεύθηκε ως  «Αναγκαστικός Νόμος υπ’ αρ. 2170/ 1940.
Περί Καταστατικού Νόμου της Εκκλησίας της Ελλάδος (Φ.Ε.Κ. 5 Α΄/4 Ιανουαρίου 1940)»[1].
Η Δικτατορία του Ιωάννου Μεταξά δεν επιθυμούσε τη Σύγκληση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και προσπάθησε να μειώσει τη σημασία της, αυξάνοντας τις δικαιοδοσίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, την οποία είχε υπό έλεγχο.
Δεν ανέστειλε οριστικά τις Τακτικές Συνελεύσεις της Ιεραρχίας, απλά γίνονταν ανά 5 έτη αντί για 3 που όριζε ο προηγούμενος Καταστατικός Νόμος.
Η Εκλογή του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών ανατέθηκε στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο και όχι στη Σύνοδο της Ιεραρχίας που όριζε ο προηγούμενος Καταστατικός Νόμος.
 
 
Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος εξέλεγε 3 υποψηφίους, από τους οποίους επελέγει τον ένα ο Βασιλιάς (άρθρα 16, 18)[2].
Ακόμη έγινε επαναφορά του άρθρου Γ΄ του Νόμου Σ΄ του 1852, δηλαδή να μειώθηκε  ο αριθμός των Μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος που ορίστηκε με το άρθρο 5, παρ. 1 να και αποτελούνταν από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και έξι (6) Μητροπολίτες (τρεις (3) Μητροπολίτες της Αυτοκέφαλης και τρεις Μητροπολίτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου) [3].
Για να μειωθεί η προσπάθεια και η σημασία της Συνόδου της Ιεραρχίας, αποκλήθηκε «Ανωτάτη Εποπτεύουσα Αρχή» ενώ η Διαρκής Σύνοδος ονομάστηκε «Ανωτάτη Εκκλησιαστική Διοικητική Αρχή».
Επίσης διατηρήθηκε το μικτό σύστημα των δύο Συνόδων.
Όμως η Διαρκής Σύνοδος δεν ονομάζεται «Εκπρόσωπος» της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, γιατί η ίδια είναι Ανώτατη Διοικητική Αρχή, ο (συλλογικός) «πρώτος» της Εκκλησίας [4].
Με τον Καταστατικό Νόμο του 1940 έχουμε την υποδούλωση της Εκκλησίας στην Πολιτεία. Είναι όμως μια νίκη της Εκκλησίας, γιατί η πανίσχυρη Δικτατορική Κυβέρνηση δεν τόλμησε να καταργήσει τον θεσμό της Περιοδικής Συνόδου της Ιεραρχίας.
Παρά, την με πλάγιο τρόπο προσπάθεια καταργήσεως του.
Το 1936 προσπάθησε να πείσει την τότε Διαρκή Ιερα Σύνοδο με τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Χρυσόστομο Παπαδόπουλο πως ο Θεσμός της Ιεραρχίας είναι Αντισυνταγματικός.
Υποστήριξε ότι η φράση του 2ου  άρθρου  του Συντάγματος  «Διοικείται υπό Συνόδου Αρχιερέων» και ο Συνοδικός Τόμος του 1850 αναφέρονται σε Ολιγομελή Διαρκή Σύνοδο [5] και ότι «αφ’ ης ισχύει το Σύνταγμα του 1911 η όλη και πλήρης της Εκκλησίας Διοίκησις προσήκει αποκλειστικώς και μόνον εις την Ιεράν Διαρκή Σύνοδον»[6].
Ο τότε Υπουργός Θρησκευμάτων προσπάθησε να πείσει την Ιερά Σύνοδο να μην Συγκληθεί Ιεραρχία την 1η Οκτωβρίου 1937.
Ο Αρχιεπίσκοπος δήλωσε στη Σύνοδο ότι ο Υπουργός υποστηρίζει ότι η Σύνοδος της Ιεραρχίας, ως σώμα της Εκκλησίας της Ελλάδος, είναι Αντισυνταγματική.
Παρά τις πιέσεις του Υπουργού στην Ιεραρχία να καθορίσει τα δικαιώματα και τα καθήκοντα των δύο Συνόδων, ώστε να καταδειχτεί ότι η Διοίκηση της Εκκλησίας ανήκει στην ίδια, η Σύνοδος συνήλθε αυτοδικαίως χωρίς την παρουσία Βασιλικού Επιτρόπου.
Η Συνεδρία ήταν νόμιμη μιας και αρκούσε η Πρόσκληση του Βασιλικού Επιτρόπου.
Στις 28 Οκτωβρίου 1937 εμφανίστηκε και ο Βασιλικός Επίτροπος, ο οποίος δήλωσε ότι η Κυβέρνηση Αναγνωρίζει ως Νόμιμη στην Αθήνα την παρουσία της Ιεραρχίας. 
Όμως, επανέλαβε τη θέση του ότι το Σύνταγμα εμπιστεύεται την Διοίκηση της Εκκλησίας στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο.
Συνεπώς, η Ιεραρχία δεν Αναγνωρίζεται από το Σύνταγμα ως σώμα Διοικητικό.
Ο Αρχιεπίσκοπος βρήκε λύση στο Συνταγματικό πρόβλημα. Όρισε τη Σύνοδο της Ιεραρχίας ως Ανώτατο Βουλευτικό σώμα της Εκκλησίας και Αναγνώρισε τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, ως μόνη Διοικητική Αρχή της Εκκλησίας.
Αργότερα, επί Αρχιεπισκοπίας Αειμνήστου  κ. Χρυσάνθου, πριν Συνταχθεί  ο  Καταστατικός Νόμος, στις 6 Ιουλίου 1939, ο Βασιλικός Επίτροπος Δ. Πετρακάκος υποστήριξε στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο την πρόταση να συγκαλείται η Ιεραρχία εκτάκτως μόνο για Διορθόδοξα θέματα ή Σχέσεις με τους Ετεροδόξους.
Προτάθηκε επίσης, η Διοίκηση της Εκκλησίας να περιέλθει στη Διαρκή Διοικούσα Σύνοδο, όπου θα καταστεί «Ανώτατον Διοικητικόν Σώμα» της Εκκλησίας της Ελλάδος [7].
Στο τέλος, επικράτησε στον Καταστατικό Νόμο η καθιέρωση Τακτικής Συγκλίσεως της Ιεραρχίας ανά πέντε έτη.
Η σχέση των δύο Συνόδων καθορίστηκε μ΄ ένα σχήμα παραπλήσιο με αυτό που πρότεινε ο Αρχιεπίσκοπος  κ. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, δηλαδή τη Σύνοδο της Ιεραρχίας, ως Ανωτάτου Βουλευτικού Σώματος και με τον Καταστατικό Νόμο 1940 ως Ανώτατη Εποπτεύουσα Αρχή [8].
 
 

(Συνεχίζεται)
 
____________________________ 
 

[1] Το κείμενο του Καταστατικού Χάρτη βλ. και  Τζωρτζάτου Β., Η καταστατική, ό.π., σσ. 229-267.
[2] Βλ. Τζωρτζάτου Β., Η καταστατική ό.π., σσ. 242-246.
[3] Βλ. Τζωρτζάτου Β., Η καταστατική ό.π., σ. 231.
[4] Βλ. Τζωρτζάτου Β., Η καταστατική ό.π. σσ. 229-230. [5] Βλ. Μαρίνου Αν., Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας, Αθήνα 1984, σ. 27 κ.ε. Ανδρούτσου Χρ., Δογματική της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, σ. 287.
[6] Στράγκα Θ., Κάτοπτρον ό.π., σσ. 231-234.
[7] Βλ. Στράγκα Θ., Κάτοπτρον ό.π., σσ. 246-247.
[8] Βλ. Τσαγκάρη Αγγελικής, Η ιστορία ό.π., σσ. 304-305. το όνομα σου*

διεύθυνση email*

σχόλια*
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ετικέτες HTML:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Κωδικός επικύρωσης*
 
σχόλιο σημείωσηΟι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Ουράνιες Σκέψεις

Πρόσφατες δημοσιεύσειςΑναζήτησηΑΡΧΕΙΟΘΕΜΑΤΑ

Αρθρα

Ορθόδοξοι προορισμοίΔιαφημίσεις