E – radio
TVΔικτυακή τηλεόραση και ραδιόφωνο
Επιλέξτε από την λίστα ραδιοφωνικούς σταθμούς

Μάρ 22 
 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 «Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος:
Γλωσσική προσέγγιση»

Πέμπτος Κύκλος

 
 
 Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί  ο 5ος κύκλος του Προγράμματος Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης με τίτλο «Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος: Γλωσσική προσέγγιση». Το επιμορφωτικό πρόγραμμα προσεγγίζει καινοτόμα και διεπιστημονικά τα υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος, μέσω μιας σύγχρονης συγκροτημένης διδακτικής μεθοδολογίας με αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας.
 
Στόχοι του Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός θεωρητικού και πρακτικού οδηγού, που θα λειτουργήσει ως μέσον για την προσέγγιση και κατανόηση των υμνογραφικών κειμένων της Μ. Εβδομάδος.
 

Ειδικότερα, το επιμορφωτικό Πρόγραμμα στοχεύει:

Να οδηγήσει στην κατανόηση της γλωσσικής ταυτότητας και δομής των υμνογραφικών κειμένων της Μ. Εβδομάδος.
Να συμβάλει στην καλλιέργεια της μεταφραστικής κριτικής ικανότητας, αξιοποιώντας υπάρχουσες μεταφραστικές αποδόσεις
Να επισημάνει τα αγιογραφικά δηλούμενα και συνδηλούμενα, την ευρείας έκτασης πρόσληψη και αξιοποίηση του αγιογραφικού και πατερικού λόγου.
Με τη βοήθεια της διεπιστημονικής προσέγγισης, να αναδείξει τη θεολογία και το μέλος των υμνογραφικών κειμένων, τα πρόσωπα και τα γεγονότα της Μ. Εβδομάδος, καθώς και θέματα λειτουργικά και ποιμαντικά. 

 
Χαρακτηριστικά του Προγράμματος

 
Α. Σε Ποιους Απευθύνεται 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Πτυχιούχους από τους χώρους της Θεολογίας, της Φιλολογίας, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.
Απόφοιτους Τμημάτων και ερευνητές, που ασχολούνται με τον διεπιστημονικό χώρο της γλωσσικής μελέτης κειμένων θεολογικού περιεχομένου.
Εκπαιδευτικούς της Μέσης Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να διευρύνουν το διδακτικό τους αντικείμενο διαθεματικά με την αξιοποίηση εκκλησιαστικών κειμένων.
Iεροψάλτες και κληρικούς.
Όσους ενδιαφέρονται για τη μελέτη της γλώσσας και την ουσιαστική εννοιολογική κατανόηση των υμνογραφικών κειμένων.

Β. Διδακτική Μεθοδολογία & Αξιολόγηση

Η διδακτική μεθοδολογία βασίζεται στις αρχές της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει τις διαλέξεις και τα ηλεκτρονικά μαθήματα στον προσωπικό ελεύθερο χρόνο του, δίχως χρονικές και τοπικές δεσμεύσεις.
Για την καλύτερη διεπιστημονική προσέγγιση των κειμένων η διδασκαλία γίνεται από μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων Θεολογίας, Φιλολογίας και Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. και του Ε.Κ.Π.Α.
 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 θεματικές ενότητες. Για αναλυτικές πληροφορίες βλ. http://drive.google.com/file/d/1WElJtty87W4uRv1Jlh6T67Yaig165WAL/view
Η δομή κάθε διδακτικής ενότητας είναι διμερής:

Το πρώτο μέρος αφορά τη διδασκαλία των θεωρητικών θεμάτων, η οποία πραγματοποιείται με βιντεοσκοπημένες διαλέξεις και πρωτότυπο διδακτικό υλικό.
Το δεύτερο μέρος συνιστά το εκτενέστερο στοιχείο του προγράμματος και αφορά τη γλωσσική ανάλυση και το θεολογικό υπομνηματισμό των υμνογραφικών  κειμένων της Μ. Εβδομάδος. Η μελέτη και η ανάλυση των κειμένων υλοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας διαχείρισης μαθημάτων Moodle.  
  
Η ανάρτηση του καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού γίνεται σταδιακά, σε εβδομαδιαία βάση. 
Η διαμορφωτική και η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει ασκήσεις και ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης, που  αξιολογούνται είτε αυτόματα είτε από τους διδάσκοντες.
 

Γ. Εκπαιδευτικό υλικό
 

Κάθε διδακτική ενότητα περιλαμβάνει βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις (mp4), ηλεκτρονικές παρουσιάσεις (ppt) και άρθρα (pdf), ηλεκτρονικές ασκήσεις εφαρμογής, εξάσκησης και εμπέδωσης καθώς και προτεινόμενη έντυπη βιβλιογραφία.
Με την υλοποίηση του Προγράμματος οι συμμετέχοντες λαμβάνουν δωρεάν και το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) Κόλτσιου, Ά. & Δ. Νικήτας. (2016).  Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος. Γλωσσική και υφολογική προσέγγιση. ISBN 978-618-82862-0-7/978-618-82862-1-4, σ. 520 (για ένα δείγμα βλ. http://drive.google.com/file/d/1yaTwpyfW3Ic6BM5DDm6O2sJ35FfTogqh/view).

Δ. Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι συνολικά τρεις μήνες (26 Μαρτίου 2018 - 25 Ιουνίου 2018).

Ε. Πιστοποίηση

Μετά το πέρας της παρακολούθησης χορηγούνται:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής
(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος απαιτείται δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και δημιουργία προσωπικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Κόστος Συμμετοχής
Το κόστος συμμετοχής στο αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 190 Ευρώ.
Υποβολή Αιτήσεων
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 12/03/2018 έως 25/03/2018 και μόνον ηλεκτρονικά.
Την αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα θα τη βρείτε  http://diaviou.auth.gr/application_form_koltsiou_ykme_e-learning
 
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
2. Τίτλους Σπουδών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  επικοινωνούν με την επιστημονικά υπεύθυνη του Προγράμματος καθηγήτρια Άννα Κόλτσιου-Νικήτα (akolts@theo.auth.gr, τηλ. 2310997112) και με τη γραμματεία του Προγράμματος (infoglossa@theo.auth.gr, τηλ. 6939195239) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα των επιμορφωτικών Προγραμμάτων http://hymnologica.com/

 

 
Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: Δευτέρα, Μάρτιος 26, 2018
λήξη: Δευτέρα, Ιούνιος 25, 2018


Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Δευτέρα, Μάρτιος 12, 2018 to Παρασκευή, Μάρτιος 23, 2018


το όνομα σου*

διεύθυνση email*

σχόλια*
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ετικέτες HTML:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Κωδικός επικύρωσης*
 
σχόλιο σημείωσηΟι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Ουράνιες Σκέψεις

Πρόσφατες δημοσιεύσειςΑναζήτησηΑΡΧΕΙΟΘΕΜΑΤΑ

Αρθρα

Ορθόδοξοι προορισμοίΔιαφημίσεις