E – radio
TVΔικτυακή τηλεόραση και ραδιόφωνο
Επιλέξτε από την λίστα ραδιοφωνικούς σταθμούς

Μάρ 25
Δημοσιεύτηκε από στις ως Μερικές πινελιές – Σχόλια 
 
 
Του πατρός Θεοφάνους Ιωαννίδη 
 
Ἔχει καθιερωθεῖ να  ὁρίζουμε την «Αἵρεση» ὡς ἐπιλογή, ἀφοῦ ἡ λέξη παράγεται ἀπό τὸ ρῆμα «αἱροῦμαι», ποὺ σημαίνει ἐκλέγω, προτιμῶ. Αἵρεση λοιπόν, λέμε, εἶναι ἡ ἐπιλογὴ τοῦ μέρους κι ὄχι ἡ ἀποδοχὴ τοῦ ὅλου, εἶναι δηλαδὴ ἡ ἐγκόλπωση θραυσμάτων τῆς ἀλήθειας ἀντὶ σύνολης τῆς ἀλήθειας.
Ὁ ὁρισμός αὐτός, ὡστόσο, ἐνῶ πράγματι φωτίζει τὴ φύση τῆς αἵρεσης, πολὺ συχνά ὑφαρπάζεται ἀπό τον ἐπιθετικὸ παπαγαλισμὸ ὁ ὁποῖος θάλλει προνομιακά στους Θρησκευτικούς χώρους. Πρόκειται για τον παπαγαλισμό ἐμβληματικῶν φράσεων, τις ὁποῖες ὅμως ὁ παπαγάλος ἐφαρμόζει σαρωτικά  καὶ ἀδιάκριτα. Εἶναι γιγαντωμένο στις μέρες μας το φαινόμενο οἱ παπαγάλοι να ἐξαπολύουν τον χαρακτηρισμό «αἵρεση» και «αἱρετικός» ἐναντίον ἀπόψεων καὶ κατά προσώπων μὲ ἀδιανόητη εὐκολία, σαν ἡ κατάδειξη πλήθους αἱρετικῶν ὁλόγυρα να προξενεῖ ἀνείπωτη ἡδονὴ στον χαρακτηρίζοντα!
Το θέμα λοιπόν εἶναι ὄχι ἁπλῶς νὰ ἐπαναλαμβάνεται ἡ φράση ὅτι ἡ αἵρεση συνιστᾶ ἐπιλογή, ἀλλά  νὰ ὑπάρχει περίσκεψη για τὸ ποιές ἐπιλογές συνιστοῦν αἵρεση! Ἡ ἱστορική πορεία και ἡ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας δείχνουν ὅτι κάθε διαφοροποίηση δεν εἶναι αὐτομάτως αἵρεση! Ὑπάρχουν διαφοροποιήσεις οἱ ὁποῖες συνιστοῦν θεμιτὴ ποικιλία ποὺ δεν σπάζει την ἑνότητα. Ἡ πίστη, λ.χ., στον Τριαδικό Θεό δεν μπορεῖ να ἔχει την ἴδια βαρύτητα μὲ κάθε τοπικό Εκκλησιαστικὸ ἔθιμο και με κάθε Θεολογούμενο. Μα οὔτε καὶ μιὰ ἰδεολογικὴ προσυπογραφὴ τῶν Δογμάτων ἐξασφαλίζει Ορθοδοξία σε ὅποιον περιφρονεῖ τὸ ἦθος τῆς διάκρισης και τῆς ἔμπρακτης ἀγάπης τοῦ Εὐαγγελικοῦ καὶ ἐσχατότερου κριτηρίου!
Οἱ Χριστιανικές διαιρέσεις δεν ἔχουν μόνο μεγάλη ἡλικία ἔχουν και μεγάλη διαδρομή. Διαδρομή σημαίνει ὅτι δεν βρισκόμαστε σε έναν ἀκίνητο και παγωμένο χωρόχρονο. Γιὰ ὅσους πονοῦν την κατάσταση, ἡ διαδρομή εἶναι μια ἐμπειρία που τους κάνει σοφότερους. Βλέπουμε ὅτι στο ἐσωτερικό διαφόρων (Ετεροδόξων μεταξύ τους) Χριστιανικῶν Κοινοτήτων γίνονται ζυμώσεις, αὐτοκριτική, διευκρινίσεις, ἀλλαγές. Ἰσχύει και γιὰ τους Ὀρθοδόξους αὐτό. Διαχριστιανικά δηλαδὴ ὑπάρχει σήμερα ὑπολογίσιμη ἐπιλογή ὑπέρ τῆς αὐθεντικότητας κι ὄχι ὑπέρ τοῦ πείσματος γιὰ Σχίσμα. Ἔτσι, ὀφείλουμε να ἀντικρίσουμε μερικά ἐρωτήματα για ἑκατομμύρια Χριστιανῶν ποὺ δεν ἀνήκουν στην Ὀρθόδοξη οἰκογένεια: Εἶναι ἄραγε συλλήβδην Αἱρετικοί, ἴδιοι μὲ τους Αρχαίους Δημιουργούς τῶν Αἱρέσεων; Εἶναι ἄρα ἀποξενωμένοι ἀπὸ τον Θεό; Ἐξέφραζε ἄραγε πνεῦμα ἀποστασίας ἤ, ἀντιθέτως, ὑψίστης Ορθοδοξίας ὁ πολύς π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ ὅταν ἔλεγε: «Μὲ κανένα τρόπο δεν εἶμαι διατεθειμένος νὰ θέσω κανέναν εκτός Ἐκκλησίας. Ἡ "κρίσις” ἔχει δοθεῖ στον Υἱό. Κανείς δεν διωρίσθηκε για νὰ προλαμβάνει την κρίση Του»1;
Εἶναι σίγουρο ὅτι ὑπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία να συζητηθοῦν αὐτά. Ἀπό καιρό καλλιεργεῖται στον θρησκευόμενο κόσμο ἡ πεποίθηση ὅτι οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ μεγάλοι της Θεολόγοι ἀπέρριπταν ἀδιάκριτα κάθε διαφοροποίηση, ὅτι ἀρνοῦνταν την προσηγορία «Εκκλησία» σε οἱαδήποτε ὁμάδα ἔξω ἀπό την Ὀρθόδοξη Εκκλησία, ὅτι οὔτε σταγόνα θείας χάρης δεν ἔβλεπαν στους Ετεροδόξους. Αὐτή ἡ στάση θεωρεῖται ἀπό πολλούς σήμερα στάση καθαρότητος και γνησιότητος! Και οὔτε καν ὑπάρχει ἐκεῖ ἡ ὑποψία ὅτι ἡ εἰκόνα αὐτή ἀποτελεῖ ψεῦδος καὶ ἁμαρτία κατά τῶν Πατέρων! Χρειάζεται κανείς να μπεῖ στον κόπο να σκύψει πάνω στακείμενα, στην ἱστορία, στο ἦθος τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε να δεῖ ἀπό αὐτά που ἔχουν λανσαριστεῖ ὡς αὐτονόητα τί ἵσταται και τί πίπτει!2 Εἶναι κόπος, ἀλλά κόπος ἀπαραίτητος. Μπορεῖ νὰ ξαφνιάσει, μπορεῖ νὰ ἀπαιτήσει προσωπικές ἀναθεωρήσεις, μπορεῖ να δημιουργήσει τον πόνο που δημιουργεῖ ὁ καθαρός ἀέρας σὲ πνευμόνια που ἐθίστηκαν στην δυσωδία! Ἀλλά εἶναι ξάφνιασμα και ἀναθεωρήσεις καὶ πόνος καλός, ὄχι χάριν οἱασδήποτε Γραφειοκρατίας (εἴτε Ὀρθόδοξης, εἴτε Καθολικῆς, εἴτε Προτεσταντικῆς), οὔτε χάριν οἱασδήποτε Διπλωματίας· ἀλλά χάριν τῆς Ἀληθείας. Ἀπό τὴ μιὰ ὁ κόπος αὐτός, ἀπὸ την ἄλλη τὸ κράξιμο των παπαγάλων3…
Οἱ Θεολόγοι Γρηγόριος Λαρεντζάκης, ἐπ. Κύριλλος Κατερέλος, Στυλιανός Τσομπανίδης καὶ Σωτήριος Δεσπότης ἐξετάζουν την Αντίστιξη Ἑτεροδοξίας καὶ Αιρέσεως ἀπό τη σκοπιά, καθένας, τοῦ πεδίου ὅπου Διακονεῖ. Ὁ π. Βασίλειος Θερμός διαβάζει την Ψυχολογία τῆς Αἱρεσιομαχίας. Ὁ Βλαντιμήρ Τσέτκοβιτς καὶ ὁ Θανάσης Παπαθανασίου μελετοῦν τὴ Συμβολή δύο προσωπικοτήτων, τοῦ Αγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς (για την στάση του ἀπέναντι στον Οἰκουμενισμό) και τοῦ Νίκου Νησιώτη (για τον Διάλογό του με Θεολογικ'α ρεύματα που Γεννήθηκαν στην Ετεροδοξία). Ὁ Δημήτριος Μόσχος, τέλος, φωτίζει την Εκκλησιαστική ταυτότητα τῶν Προ-Χαλκηδονίων Εκκλησιῶν.

 
 
________________________
1. π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ, Θέματα Ὀρθοδόξου Θεολογίας, ἐκδόσεις Ἄρτος Ζωῆς, Ἀθῆναι 1973, σ. 220.
2. Βλ. ἐνδεικτικά, Θεόδωρος Γιάγκου, «Ὁ πλουραλισμὸς τῆς Κανονικῆς Παράδοσης τῆς Ἐκκλησίας», Σύναξη 119 (2011), σσ. 5-16, ὅπου καταδείχτηκε πόσο ψευδὴς εἶναι ἡ πεποίθηση ὅτι ὁ Άγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης ὑποστήριζε τὸν Αναβαπτισμὸ τῶν Ετεροδόξων οἱ ὁποῖοι εἶχαν βαπτιστεῖ στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος.
3. Ἔχει πολὺ ἐνδιαφέρον νὰ ἐξεταστεῖ, κάποια στιγμή, τὸ ἑξῆς:
Στὴ δεκαετία τοῦ 1970 ἡ Ηγουμένη τῆς Ιεράς Μονῆς Ἀναλήψεως του Κυρίου Κοζάνης Γερόντισσα Μαγδαληνὴ ἐπιδόθηκε σὲ λυσσαλέο ἀγώνα κατὰ τοῦ Αγίου Νεκταρίου. Εἶναι χαρακτηριστικὸς ὁ τίτλος ἑνὸς ἀπὸ τὰ βιβλία της: Ὁ Νεκτάριος Κεφαλᾶς εἶναι Εἰκονομάχος, εἶναι Λατινόφρων, εἶναι Οἰκουμενιστής (1974). Ἡ Γερόντισσα Μαγδαληνὴ Αφορίστηκε τελικὰ τὸ 1976.
Ἡ Ρητορική της συνίστατο σὲ καταιγισμὸ ὕβρεων, μπαρὰζ χαρακτηρισμῶν,
 


το όνομα σου*

διεύθυνση email*

σχόλια*
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ετικέτες HTML:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Κωδικός επικύρωσης*
 
σχόλιο σημείωσηΟι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Ουράνιες Σκέψεις

Πρόσφατες δημοσιεύσειςΑναζήτησηΑΡΧΕΙΟΘΕΜΑΤΑ

Αρθρα

Ορθόδοξοι προορισμοίΔιαφημίσεις